Rejestracja na III Charytatywny Bieg dla dzieci Bohaterów | Fundacja Dorastaj z Nami

Rejestracja na III Charytatywny Bieg dla dzieci Bohaterów

Jakie są warunki uczestnictwa? 

  • zapisz się przez poniższy formularz
  • dokonaj obowiązkowej wpłaty startowej (minimum 29 złotych) - po rejestracji otrzymasz maila z linkiem do wpłaty 
  • przebiegnij 5 km i wyślij nam zrzut ekranu ze swojej aplikacji rejestrującej bieg - po wpłacie otrzymasz link do miejsca gdzie możesz nam go wysłać 

Zostaw proszę swoje dane, będziemy z Tobą w kontakcie, a co najważniejsze - wyślemy Ci pamiątkowy medal. Nie czekaj! Medale przygotowaliśmy dla pierwszych 500 osób.

• zapoznałam/em się z Regulaminem Charytatywnego Biegu dla dzieci Bohaterów, organizowanego przez Fundację Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie (00-893), ulica Ogrodowa 7
• ukończyłam/em 18 lat i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
• znam swój stan zdrowia jestem zdolna/y do udziału w amatorskich zawodach sportowych i swoim podpisem potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej osoby przeciwwskazania zdrowotne do udziału w Biegu;
• w związku z uczestnictwem w Biegu przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność z tego tytułu, jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń do Fundacji Dorastaj z Nami, z siedzibą  w Warszawie (00-893), ulica Ogrodowa 7 oraz podmiotów trzecich. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail jest Fundacja Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa (KRS 0000361265). Z Administratorem można skontaktować się pod adresem podanym powyżej lub przesyłając wiadomość na adres e-mail: odo@dorastajznami.org. Dane osobowe są przetwarzane: w celu zawarcia i wykonania Biegu charytatywnego dla dzieci Bohaterów organizowanego przez Fundację, w uzasadnionym interesie Administratora tj. w celu utworzenia listy uczestników Biegu, w celu zapewnienia bieżącej komunikacji, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, a także w celach wskazanych w treści zgód zamieszczonych niżej oraz w celach z nimi powiązanymi (w przypadku ich wyrażenia). Przysługuje Ci prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach: TUTAJ

W przypadku woli otrzymywania w przyszłości informacji o działalności Fundacji prosilibyśmy o wyrażenie wymaganej zgody.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa (KRS 0000361265) lub podmioty działające na jej rzecz, na podany adres e-mail, informacji o działalności Fundacji w tym w szczególności: o kolejnych biegach, warsztatach, poradnikach, wydawnictwach, materiałach, programach Fundacji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Zakres przetwarzanych dla tego celu danych obejmuje adres e-mail (przetwarzany dla przesłania informacji w oparciu o zgodę z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne) oraz imię, nazwisko i organizację przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na popularyzacji działalności Fundacji, w tym w celu dostosowania wysyłki do potrzeb odbiorcy i analizy skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w dowolnym momencie możesz odwołać wyrażoną wcześniej zgodę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: s.ekiert@dorastajznami.org

W związku z wyrażeniem powyższej zgody Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, organizacji oraz adresu e-mail będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).