FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WOLONTARIAT | Fundacja Dorastaj z Nami

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA WOLONTARIAT

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu do wolontariatu jest Fundacja Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa (KRS 0000361265). Z Administratorem można skontaktować się pod adresem podanym powyżej lub przesyłając wiadomość na adres e-mail: s.ekiert@dorastajznami.org (dalej także jako „Administrator”). Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia rekrutacji wolontariuszy. Nadto, dane będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów, w szczególności w celu wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów RODO. Przysługuje Ci prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i żądania usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, zawierająca m.in. informacje o zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Ci prawach:  TUTAJ

W przypadku woli otrzymywania w przyszłości informacji o działalności Fundacji prosilibyśmy o wyrażenie wymaganej zgody.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Fundację Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa (KRS 0000361265) lub podmioty działające na jej rzecz, na podany adres e-mail, informacji o działalności Fundacji w tym w szczególności: o kolejnych warsztatach, poradnikach, wydawnictwach, materiałach, programach Fundacji, za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.

Zakres przetwarzanych dla tego celu danych obejmuje adres e-mail (przetwarzany dla przesłania informacji w oparciu o zgodę z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne) oraz imię, nazwisko i organizację przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na popularyzacji działalności Fundacji, w tym w celu dostosowania wysyłki do potrzeb odbiorcy i analizy skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w dowolnym momencie możesz odwołać wyrażoną wcześniej zgodę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: s.ekiert@dorastajznami.org

W związku z wyrażeniem powyższej zgody Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, organizacji oraz adresu e-mail będą przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Oświadczam, że klikając w przycisk „Wyślij” zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację Dorastaj z Nami z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 7, 00-893 Warszawa (KRS 0000361265) - jako Administratora, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu do wolontariatu. Zostałam/em poinformowana/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody.